frideslideHus
frideslideHus
frideslideMulti4
frideslideMulti4
frideslide
frideslide

Vill du hyra?

Detta finns i vårt Galleri:

Spotlights

Hänganordning för ca 50 tavlor, lite beroende på hur stora tavlorna är

Podier för Din konst

Vill du hyra så bokar vi en tid då du kan komma och titta på vår lokal, hör av dig på info@frideborg.eu