frideslideHus
frideslideHus
frideslideMulti4
frideslideMulti4
frideslide
frideslide

Referenser från våra utställningar

Har under några år varit utställare på Galleri Frideborg.
En fantastisk lokal med mycket atmosfär som ger extra
känsla till mina tavlor. Läget är fantastiskt mitt i det
vackra Österlen. Paret Jeppsson har skapat en härlig
oas passande för alla typer av möten. // Zazz

Den 29 mars 2014 firade jag min 75-årsdag med vernissage och
”tilltugg” på Galleri Frideborg. Det var sammanlagt c:a 150 gäs-
ter som alla ”prisade” det ljusa, vackra galleriet
Som utställare blev jag mottagen med stor vänlighet och en hög
grad av professionalism. Alla arrangemang som galleriet, köket
och utrustning för ett festarrangemang fanns till vår disposition.
Galleri Frideborg, med Eva Jeppsson som ägare och ”primus motor”
bidrog därför starkt till ett minnesvärt arrangemang för mig själv
och gästerna.
Ragnar Lönnäng, Simrishamn